Robotické & pneumatické manipulace & dopravníky & linky strojů

Linky složené z více strojů a zařízení dokáží výrazně snížit nároky na obsluhu, kdy i jeden operátor může obsluhovat více automatických linek. V rámci linky může probíhat automatické třídění kusů, zakládání a vykládání ze strojů, měření s následnými korekcemi programu stroje, vyhodnocování závitů, vad a hloubky prokalení se separací nevyhovujících kusů a paletizací změřených vyhovujících kusů. Manipulaci v rámci linky mohou zajišťovat pásové, válečkové nebo lůžkové dopravníky, pneumatické manipulace, elektricky řízené osy, čtyřosé nebo šestiosé roboty nebo kolaborativní roboty. Mezi integrované výrobce robotů patří ABB, EPSON, FANUC, FUJI, KUKA, Stäubli nebo Universal Robots.