Kolaborativní roboty

Kolaborativní roboty pracují v těsném kontaktu s operátorem a pomáhají mu s rutinní prací. Tyto roboty nepotřebují bariéry, pohybují se kolaborativní rychlostí a v případě kontaktu s člověkem po vyhodnocení vlastními senzory okamžitě zastavují. Roboty lze doplnit dalším příslušenstvím jako jsou bezpečnostní skenery, 3D skenery nebo kamery. Využití nacházejí pro manipulaci s velkými i malými součástmi, jako jsou ventily pro spalovací motory.